Ankerpunt Coaching Nederland

Begeleiding bij leer- en/of ontwikkelingsvragen

TOCfE individuele begeleiding

Het spreekt niet vanzelf dat wij als kind de juiste conclusies trekken uit opvoeding of uit omgangsvormen of regels. Soms zijn bepaalde vaardigheden totaal niet binnengekomen, verkeerd begrepen of nooit aan bod gekomen. Dikwijls ontbreekt het besef dat de ene situatie het gevolg is van een eerdere actie of genomen besluit. Het besef van het begrip ‘consequentie’ is vaak onderbelicht of afwezig.

Dat kan leiden tot hiaten in het leerproces of tot gedragsproblematiek. Meestal wordt er wel een officieel label aan gegeven, bijvoorbeeld add, adhd, dyspraxie. Maar in alle situaties die ik heb meegemaakt als counselor bleek het steeds te gaan om een gemis aan inzicht. En aan vaardigheden die nodig zijn om zelf het gedrag of het leerprobleem te kunnen corrigeren. Als dat te maken heeft met desoriëntatie, bied ik uiteraard altijd het Davis-programma aan.

In de individuele begeleiding met TOCfE gaat de cliënt aan de hand van de drie denkschema’s op zoek naar het onderliggende hiaat. Omdat de aannames of overtuigingen steeds worden bevraagd, leidt werken met de drie denkschema’s tot diep en helder inzicht in het eigen functioneren en hoe dat kan worden bijgestuurd of omgebogen.
Ik heb prachtige veranderingen zien gebeuren tijdens deze zoektochten. Kinderen en volwassenen konden dankzij deze manier van nadenken over hun situatie zelf hun gedrag wijzigen of hun leerproces veranderen. De eigen verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd en versterkt. Daar kan ik oprecht van genieten.

Enkele voorbeelden:
Een volwassen vrouw besefte dat zij… lees meer


logo tocfe nieuw


Petra Pouw-Legêne

Adelaartlaan 168
5665 CR GELDROP

Stuur een e-mail

KvK nr. 14097763


Ankerpunt Coaching biedt Davis® Counseling en Davis®-leerstrategieën en andere methodes, zoals TOC for Education, elk binnen de eigen context en afzonderlijk van elkaar aan.

Abonneer

  • RSS Feed
Professioneel werken met Davis®, Davis Dyslexia Correction®, incl. Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® kan uitsluitend worden gedaan door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door Davis Dyslexia Association International.