Ankerpunt Coaching Nederland

Begeleiding bij leer- en/of ontwikkelingsvragen

werkgroep kleuteronderwijs

Het ontstaan van de werkgroep verteld vanuit mijn perspectief

In 2010 volgde een team van de onderbouw van een school in Nederland de workshop Davis®-leerstrategieën. Het hele team was enthousiast, op één kleuterleerkracht na.

Zij was erop tegen dat haar kleuters letters gingen leren. ‘Daar zijn zij nog niet aan toe’, was haar antwoord toen ik haar vroeg dat te motiveren en uit te leggen hoe zij dat wist. ‘Dat is mijn ervaring’, zei ze. Ik had en heb groot respect voor haar ervaring, maar het antwoord was voor mij niet bevredigend, en bovendien subjectief.

Dus ging ik zelf op zoek naar een objectiever antwoord. Dat vond ik bij Dr. Ewald Vervaet in zijn boeken ‘Groeienderwijs’ en ‘Naar school’ (uitgeverij Elmar). Ik heb een afspraak met Ewald gemaakt en ben naar Amsterdam getogen met informatie over de Davis-leerstrategieën. Twee keer hebben we uitgebreid van gedachten gewisseld. Het waren boeiende gesprekken, waar ik nog met plezier en dankbaarheid aan terugdenk.

Aan het eind daarvan begreep ik dankzij Ewalds onderzoek wat die ene kleuterleerkracht bedoelde: haar kinderen waren nog niet in de juiste psychologische ontwikkelingsfase om te leren lezen. Maar ze konden wel al bijvoorbeeld de vormen van de letters in klei namaken, net als heel veel andere vormen, om hun nauwkeurig waarnemen te stimuleren. Dat deed deze leerkracht en op die manier deed ze toch mee met de Davis®-leerstrategieën zonder dat het tegen haar gevoel inging.

Studiedag Davis®-Leerstrategieën voor leerkrachten

Toen ging het balletje rollen. Ik wilde dat meer leerkrachten van de ontwikkelingsfasen op de hoogte waren en organiseerde vanuit de Davis®-leerstrategieën een studiemiddag in Utrecht voor leerkrachten en Davis counselors. Ewald legde zijn onderzoek nog eens uitgebreid uit. Aan het einde van de middag verzuchtten veel kleuterleerkrachten dat ze zo graag meer support (ook van elkaar) zouden willen om dit standpunt, dat het voor sommige kinderen nog te vroeg is om te leren lezen, te kunnen uitdragen. Het idee van een werkgroep voor het kleuteronderwijs was geboren. Ewald Vervaet, Rina van de Kerkhoff en ik zijn daar meteen mee begonnen. Dat wil zeggen dat Ewald het leeuwendeel voor zijn rekening heeft genomen en wij meedachten en teksten hielpen opstellen.

Vervolgstappen

Dat leidde tot:

 • Een pilotproject in de herfst 2011: ‘leren lezen in 40 uur als een kind eraan toe is’, voor een kleine groep leerkrachten. In de laatste les legde ik een koppeling naar de Davis®- leerstrategieën.
  werkgrooep kleuters 2
 • Een serie leuke proefjes die je met een kleuter kunt doen om te herkennen in welke ontwikkelingsfase hij zich bevindt.
 • Een gesprek met de Onderwijsraad op 15 juli 2011 over het bestaan van fasen. Het in mijn ogen niet erg correcte standpunt van de raad: deze discussie moest maar in de wetenschappelijke bladen worden gevoerd. Dat afwijzende antwoord leidde tot:
 • Een petitie bij de vaste kamercommissie van OCW om onze inzichten onder de aandacht te brengen en een wetswijziging tegen te gaan
 • Een extra studiemiddag voor kleuterleerkrachten, op 25 april 2012, waarbij Ewald de fasentheorie nog eens uitlegde en leerkrachten zelf aan het woord kwamen om hun frustratie, maar ook vooral hun enthousiasme voor hun vak te delen. Bekijk hier de video’s.

Op die dag, 25 april 2012, werd de Werk- en steungroep Kleuteronderwijs (WSK) opgericht. Het was een feestelijke gebeurtenis. Vol enthousiasme werden drie regionale werkgroepen gevormd. Deelnemers waren gekomen vanuit Groningen tot Zuid-Limburg. Ook de afsluiting van die middag werd door een van de deelnemers zelf gedaan. Wij drieën waren nu ineens echt Steungroep geworden, waarbij zich inmiddels velen hebben aangesloten. Het aantal leden van de WSK is gestegen tot bijna 600 (nov. 2013).

Voortgang

Intussen is er in een jaar tijd al heel veel vordering gemaakt. Er worden regionale bijeenkomsten gehouden, er zijn commissies gevormd, door de kleuterleerkrachten zelf.
Ik ben nog steeds actief lid van de steungroep en kijk met grote tevredenheid terug op de ontwikkelingen.

De activiteiten zijn te vinden op stichtinghistos.nl en wegwijs in kleuteronderwijs en ik zal daar regelmatig naar verwijzen.

Een deel van mijn droom om goed leesonderwijs aan te bieden door de hele basisschool heen is mogelijk gebleken en ook al verwezenlijkt:

 1. We kunnen weten wanneer een kind aan lezen toe is! (Ewald Vervaets fasentheorie en de leesproefjes en zijn leesinstructies)
 2. We kunnen het leren lezen zo aanbieden dat alle kinderen er goed in mee kunnen komen (Davis®-leerstrategieën). Ook DLS is opgebouwd in fasen, waardoor een kind zich steeds veilig voelt en competent en hij niet blijft ‘hangen’ op een laag leesniveau.
 3. Nu nog stap drie. Als je dan eenmaal kunt lezen is het nog zaak om goed en analytisch te leren nadenken over de tekst. Dat gebeurt ook weer in fasen: a. eerst begrijpen wat er staat en dan b. studerend lezen. Ook daarvoor ligt de methode klaar. Zie: TOC for Education.

Een school die alle drie toepast, zal de resultaten voor lezen enorm zien verbeteren. Ik vind het spannend om hiermee bezig te zijn! Wordt vervolgd…

Petra Pouw-Legêne

Adelaartlaan 168
5665 CR GELDROP

Stuur een e-mail

KvK nr. 14097763


Ankerpunt Coaching biedt Davis® Counseling en Davis®-leerstrategieën en andere methodes, zoals TOC for Education, elk binnen de eigen context en afzonderlijk van elkaar aan.

Abonneer

 • RSS Feed
Professioneel werken met Davis®, Davis Dyslexia Correction®, incl. Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® kan uitsluitend worden gedaan door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door Davis Dyslexia Association International.