Ankerpunt Coaching Nederland

Begeleiding bij leer- en/of ontwikkelingsvragen

werkschema en programma

Het Davis® Counseling-programma bestaat uit:

a. Kennismakingsgesprek (maximaal 3 uur)

  • korte uitleg van de manier van werken
  • de basisvaardigheden worden in kaart gebracht
  • vaststellen van (leer)doelen

b. Het counselingsprogramma (maximaal 30 uur)

  • leren kennen van de eigen leer- en denkstijl
  • oefeningen om die denkstijl optimaal te benutten
  • oplossen van verwarring over taal-, reken- of andere symbolen
  • vlot leren lezen en /of rekenen
  • inzicht in basisbegrippen om in school of op het werk goed te kunnen functioneren
  • inzicht in oude patronen, zodat die kunnen worden aangepast

Het is de verantwoordelijkheid van de Davis Counselor om ervoor te zorgen dat de cursist zich de Davis® procedures eigen maakt en een positieve verandering ervaart door het correct toepassen ervan.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cursist om na afloop van het programma de procedures toe te passen, al dan niet onder begeleiding.

Ik voel mij vooral op mijn plaats met jongeren vanaf groep 7/8, met middelbare scholieren en met studenten en volwassenen. Jonge kinderen verwijs ik meestal door naar collega’s die juist het liefst met kinderen van de lagere klassen van de basisschool werken.

contact met school

Petra Pouw-Legêne

Adelaartlaan 168
5665 CR GELDROP

Stuur een e-mail

KvK nr. 14097763


Ankerpunt Coaching biedt Davis® Counseling en Davis®-leerstrategieën en andere methodes, zoals TOC for Education, elk binnen de eigen context en afzonderlijk van elkaar aan.

Abonneer

  • RSS Feed
Professioneel werken met Davis®, Davis Dyslexia Correction®, incl. Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® kan uitsluitend worden gedaan door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door Davis Dyslexia Association International.