Ankerpunt Coaching Nederland

Begeleiding bij leer- en/of ontwikkelingsvragen

INLEIDING

Kijk voor alle hoofdstukken in de rechter-menubalk

Dit basiswoordenboek is samengesteld als hulpmiddel bij de workshop Davis® -leerstrategieën. Bij veel leerkrachten bleek behoefte te bestaan aan concrete voorbeelden. Een leerkracht schreef:

“Bij het woordje ‘op’ kan ik nog wel een beeld bedenken, maar hoe zit het met ‘is’ of ‘een’? Wat moet ik me daarbij voorstellen?”

Het uitgangspunt van Symbol Mastery® van de basiswoorden is te zorgen dat een kind:

 • Nooit voor verrassingen komt te staan bij het beginnend leesonderwijs.
 • Elk woord dat het tegenkomt in zijn leesboek herkent en kent, omdat het daarbij onmiddellijk een eigen beeld heeft van de betekenis.

Ieder woord bestaat volgens Davis namelijk uit drie elementen:

 • de betekenis: de omschrijving of definitie uit het woordenboek
 • de klank: hoe spreek je het woord uit?
 • de spelling: hoe schrijf je het woord?

Zodra de leerling alle drie elementen van het woord beheerst, spreken we van Symbol Mastery®.

De kleivoorbeelden die je in deze handleiding vindt zijn alleen ter illustratie. Zij zijn bedoeld als hulpmiddel voor jou. Ook de uitleg is speciaal voor jou bedoeld. Het is niet de bedoeling dat je mijn kleivoorbeelden gaat kopiëren of aan de kinderen gaat leren.

Het is van belang dat de (grammaticale) betekenis van de woorden voor jezelf (weer) duidelijk is. Het hangt af van de leeftijd van de kinderen in je klas hoe je die kennis aan hen overbrengt. Dat is jouw terrein en ik vertrouw er volledig op dat jij de deskundige bent, die weet wat jouw klas aankan.

Voordelen van Symbol Mastery®:

 1. Stimuleren van creativiteit: Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een eigen beeld maken van de betekenis van de basiswoorden aan de hand van hun eigen voorbeeldzin. Door kinderen de gelegenheid te geven hun eigen beelden te bedenken, wordt hun creativiteit gestimuleerd en leren ze zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.
 2. Taalverwerving: Als je met jouw leerlingen de instructies van de stappen van Symbol Mastery® goed volgt, zal er een grote diversiteit van door de kinderen bedachte voorbeeldzinnen ontstaan. Stel je voor: alle kinderen in jouw klas bedenken een zin en spreken die zin, waarin het basiswoord voorkomt, hardop uit. Vervolgens brengen zij die zin in beeld, door middel van klei.
 3. Formulering: Kinderen leren correcte zinnen formuleren.
 4. Spelling: Kinderen die moeite hebben met het herkennen van woorden, worden door het maken van eigen voorbeelden uitgenodigd om zich die woorden werkelijk eigen te maken. Ieder kind stelt zo een eigen woordenboek samen. Ook kinderen die verder geen moeite hebben met lezen, zullen door deze aanpak meer inzicht krijgen in de structuur onze taal en de diepere betekenis van de basiswoorden.
 5. Inzicht in de betekenis van woorden: Symbol Mastery® van de basiswoorden is niet alleen voor nu belangrijk, bij het beginnend leesonderwijs, maar ook voor later, als vreemde talen worden geleerd. Het beeld van ‘op’ blijft hetzelfde, maar gebruik je in het Engels bijvoorbeeld in deze situatie ‘on’ of ‘at’?
 6. Schrijfoefening: Door de kinderen de gelegenheid te geven (zodra dat mogelijk is) voorbeeldzinnen zelf op te schrijven, kan tevens het schrijfonderwijs worden geoefend. Laat de leerlingen de zin eerst in het klad opschrijven, zodat eventuele spellingfouten kunnen worden verbeterd. Laat hen de zin daarna pas op de daarvoor bestemde regel(s) op het woordblad schrijven. Daardoor kan het kind de aandacht volledig richten op schoonschrijven.

Heel veel plezier gewenst! Ik kijk uit naar reacties en suggesties. Ik weet uit ervaring dat de gesprekken over de betekenis van een woord behoorlijk ‘filosofisch’ kunnen worden, zelfs al met kleuters. Taal gaat werkelijk leven!

Ik hoop dat je mijn enthousiasme voor taal deelt en kunt overbrengen op de kinderen. Met deze manier van werken leg je een basis voor het leven.

Petra Pouw-Legêne

Petra Pouw-Legêne

Adelaartlaan 168
5665 CR GELDROP

Stuur een e-mail

KvK nr. 14097763


Ankerpunt Coaching biedt Davis® Counseling en Davis®-leerstrategieën en andere methodes, zoals TOC for Education, elk binnen de eigen context en afzonderlijk van elkaar aan.

Abonneer

 • RSS Feed
Professioneel werken met Davis®, Davis Dyslexia Correction®, incl. Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® kan uitsluitend worden gedaan door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door Davis Dyslexia Association International.