Ankerpunt Coaching Nederland

Begeleiding bij leer- en/of ontwikkelingsvragen

visie

Twee denkstijlen

Ieder mens heeft zijn eigen unieke leerstijl. Toch werken de hersenen van de meeste mensen volgens slechts twee denkstijlen: de non-verbale en de verbale denkstijl.

1. De non-verbale denkstijl
Een gezond kind heeft een natuurlijke drang zich te ontwikkelen. Het verkent en herkent de wereld aanvankelijk via het zintuiglijke en non-verbale waarnemingskanaal. Daarbij spelen alle zintuigen een actieve rol. Zo ontstaan in de kinderhersenen multidimensionale beelden van voorwerpen, gebaseerd op zintuigelijke ervaring. Het kind kan de voorwerpen nog niet benoemen, maar kent ze wel.

2. De verbale denkstijl
Dat benoemen, het verbaal denken, ontwikkelt zich daarna. Het kind oefent het verbaal denken door woorden na te zeggen en te brabbelen. Verbaal denken is cultuurbepaald en blijft geruime tijd ondergeschikt aan de zintuigelijke ervaringen. Het verbale denken ‘ondertitelt’ het zintuigelijk ervaren als het ware. Pas rond het 9e levensjaar zijn de kinderhersenen voldoende ontwikkeld om ook abstract te kunnen denken.

Ontstaan van leerproblematiek

Als het kind naar school gaat is het nog voornamelijk een non-verbale denker. Rond het 6e levensjaar krijgt het vervolgens abstracte symbolen, begrippen en concepten aangeboden in de vorm van letters en cijfers. De betekenis van symbolen is niet in één oogopslag concreet en helder, maar moet worden ‘vertaald’. Herkent een kind niet binnen een fractie van een seconde de betekenis van een symbool, dan ontstaat verwarring. Als die verwarring zich herhaalt en niet wordt opgeheven, dan kan dit de aanzet vormen voor leerproblematiek die bepalend kan zijn voor de rest van het leven.

Soms schakelt een kind volledig over naar verbaal denken en sluit de voorstelling af (‘uit het hoofd’ leren), waardoor niet werkelijk kennis wordt verworven. Ezelsbruggetjes en trucs komen in de plaats van het werkelijk begrijpen. Dit komt erg vaak voor.
Soms blijft een kind in de voorstelling, dus non-verbaal, vergeefs zoeken naar een zinvolle betekenis. Hierdoor raakt het steeds gefrustreerder en haakt het uiteindelijk af. Met alle emotionele gevolgen van dien.

Oplossing

Bij het lezen en rekenen wordt gewerkt met symbolen, abstracte begrippen en concepten. Door deze vanaf het vroegste begin tastbaar en invoelbaar te maken (Davis Symbol-Mastery®), kan leerproblematiek worden voorkomen. Zo worden beide denkstijlen op een correcte manier met elkaar in verbinding gebracht en benut. Pas als op die manier de abstracte concepten en begrippen goed zijn ‘gemasterd’ kan aan volgende doelen worden gewerkt.

Voorbeelden van vervolgdoelen:
– Lezen op niveau
– Goed leren spellen
– Rekenprogramma
– Vreemde talen
– Consequentie: oorzaak -gevolg-denken ontwikkelen.
– Planning, stap-voor-stap-acties voorbereiden
– Orde/wanorde leren begrijpen en leren orde te scheppen
– Leren werken met volgorde
– Muzieknoten oefenen
– Handschrift, schrijfprogramma
– Piloot-examen voorbereiden
– Communicatie verbeteren
– Werkplan opstellen
– Leren jongleren en evenwichtsoefeningen
– Links/rechtscoördinatie

Petra Pouw-Legêne

Adelaartlaan 168
5665 CR GELDROP

Stuur een e-mail

KvK nr. 14097763


Ankerpunt Coaching biedt Davis® Counseling en Davis®-leerstrategieën en andere methodes, zoals TOC for Education, elk binnen de eigen context en afzonderlijk van elkaar aan.

Abonneer

  • RSS Feed
Professioneel werken met Davis®, Davis Dyslexia Correction®, incl. Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® kan uitsluitend worden gedaan door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door Davis Dyslexia Association International.