Ankerpunt Coaching Nederland

Begeleiding bij leer- en/of ontwikkelingsvragen

Toelichting bij voegwoorden

Grammatica: het voegwoord

Een voegwoord is een woord dat twee (deel)zinnen of woorden met elkaar verbindt.

Voegwoorden kunnen worden ingedeeld naar:

1. Grammaticale functie:

  • Nevenschikkend: verbinden gelijkwaardige woorden of zinsdelen met elkaar.
    Voorbeelden: en – maar – of – want – dus – doch – noch
  • Onderschikkend: verbinden twee zinsdelen waarvan het ene ondergeschikt wordt aan het andere. In dit geval wijzigt de plaats van het werkwoord in de zin.
    Voorbeelden: terwijl – omdat

Nevenschikkend: “Ik blijf vandaag thuis, want het is geen mooi weer.”
Onderschikkend: “Ik blijf vandaag thuis, omdat het geen mooi weer is.”

Onderschikkende zinsdelen kunnen nooit zelfstandig worden gebruikt.

2. Inhoudelijke functie:

Tijd terwijl – nadat – voordat – toen
Verklarend omdat – want
Beperkend behalve – mits
Vergelijkend zoals – alsof
Doelaangevend opdat
Opsplitsend of
Toegevend hoewel – ofschoon

NB: ‘toen’ kan ook een bijwoord zijn in de betekenis van: ‘op dat moment’.
Voorbeeld: “Jan kwam toen (bijwoord) de kamer in.” “Toen (voegwoord) Jan de kamer in kwam, begon iedereen te applaudisseren.”
Hetzelfde met het woordje  ‘nu’. “Nu (bijwoord) ben ik aan de beurt.” “Nu (aangezien = voegwoord) Jan niet komt, gaan we maar naar huis.”

(Kijk voor meer informatie op Taaladvies: voegwoord)

Petra Pouw-Legêne

Adelaartlaan 168
5665 CR GELDROP

Stuur een e-mail

KvK nr. 14097763


Ankerpunt Coaching biedt Davis® Counseling en Davis®-leerstrategieën en andere methodes, zoals TOC for Education, elk binnen de eigen context en afzonderlijk van elkaar aan.

Abonneer

  • RSS Feed
Professioneel werken met Davis®, Davis Dyslexia Correction®, incl. Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® kan uitsluitend worden gedaan door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door Davis Dyslexia Association International.