Ankerpunt Coaching Nederland

Begeleiding bij leer- en/of ontwikkelingsvragen

Toelichting bij persoonlijke voornaamwoorden

Grammatica: persoonlijke voornaamwoorden

Persoonlijke voornaamwoorden zijn woorden die in de plaats gezet kunnen worden van een zelfstandig naamwoord of een eigennaam.

Eerste persoon enkelvoud: IK / MIJ / ME

 • Wie zichzelf wil aanduiden, gebruikt daarvoor ik, mij of me. Het woord ik wordt gebruikt als de spreker onderwerp is van de zin.
 • Voorbeeldzin: “Ik ga naar de bakker.” (ik = onderwerp)
 • Zodra het persoonlijk voornaamwoord niet-onderwerp is, gebruiken we de vorm mij of me.
 • Voorbeeldzin: “De bakker komt naar mij.” (mij = niet-onderwerp)

Tweede persoon enkelvoud: JIJ / JOU / JE

 • Met dit woord spreekt de ik-persoon een ander aan, Hetzelfde geldt voor jij (= onderwerp)
 • Voorbeeldzin: “Jij hebt brood gehaald bij de bakker.” ( jij = onderwerp)
 • Zodra het persoonlijk voornaamwoord niet-onderwerp is, gebruiken we de vorm jou of je.
 • Voorbeeldzin: “De bakker heeft het brood al bij jou / je bezorgd.” (jou / je = niet-onderwerp)

Derde persoon enkelvoud: HIJ / HEM – ZIJ / HAAR

 • Als de ander niet de spreker is (ik) en niet de toegesprokene (jij) maar een derde persoon, dan gebruiken we hij of zij / ze in zinnen waar deze onderwerp zijn, en hem / haar bij niet-onderwerp.
 • Voorbeeldzin: “Hij / zij heeft een brood gekocht bij de bakker.” (hij / zij = onderwerp)
 • Zodra het persoonlijk voornaamwoord niet-onderwerp is, gebruiken we de vorm hem of haar.
 • Voorbeeldzin: “Ik zag dat de bakker hem / haar een brood gaf.” (hem / haar = niet-onderwerp)

HET:

 • ‘Het’ is niet alleen een persoonlijk voornaamwoord, maar ook een bepaald lidwoord (het huis, het kind). Maar als ‘het’ voorkomt zonder zelfstandig naamwoord erbij, dan is het vaak een persoonlijk voornaamwoord.
 • Voorbeeldzin: “Wij zagen een kind hard weglopen. Het was geschrokken van de grote hond.” We kunnen in dat geval ‘het’ altijd vervangen door een zelfstandig naamwoord, in dit voorbeeld ‘het kind’.
 • ‘Het’ kan ook een onbepaald voornaamwoord zijn. “Het regent, het sneeuwt.” In dat geval verwijst ‘het’ niet naar een eerder genoemd woord in de tekst.

Meervoudsvormen:

 • Eerste persoon meervoud: Wij / we (= onderwerp) – ons (= niet-onderwerp)
 • Tweede persoon meervoud: Jullie / je / u (= onderwerp) – jullie / je / u (= niet-onderwerp)
 • Derde persoon meervoud: Zij / ze (= onderwerp) – hen / hun / ze (= niet-onderwerp)
 • Er is ook nog een aanspreekvorm Gij. In ABN beperkt tot religieus taalgebruik.

Petra Pouw-Legêne

Adelaartlaan 168
5665 CR GELDROP

Stuur een e-mail

KvK nr. 14097763


Ankerpunt Coaching biedt Davis® Counseling en Davis®-leerstrategieën en andere methodes, zoals TOC for Education, elk binnen de eigen context en afzonderlijk van elkaar aan.

Abonneer

 • RSS Feed
Professioneel werken met Davis®, Davis Dyslexia Correction®, incl. Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® kan uitsluitend worden gedaan door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door Davis Dyslexia Association International.