Ankerpunt Coaching Nederland

Begeleiding bij leer- en/of ontwikkelingsvragen

training voor leerkrachten

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Davis®-Leerstrategieën (DLS) in scholen:

In mijn privé-praktijk zie ik kinderen van 9 die al enorm gefrustreerd zijn en faalangstig, omdat ze het leesproces niet goed hebben opgepikt. Mijn doel is ervoor te zorgen dat deze kinderen in een vroeg stadium binnen de school de nodige en juiste hulp krijgen.

Als leerkrachten in de klas de signalen van verwarring bij een kind eerder herkennen, en weten wat ze moeten doen, dan vallen minder kinderen uit en wordt extra hulp overbodig. Zelfs wordt voorkomen dat leerlingen in het protocol dyslexie belanden. Dat bespaart de school en de ouders een hoop geld en zorgen – en het kind een hoop onnodig verdriet en frustratie.

Bevoegdheden en trainingen

Van 2004 tot 2007 heb ik bij DDA in Nederland en in de USA intensieve en praktische trainingen gevolgd. Ik behaalde de DDA-licentie ‘DLS Mentor’ waarmee ik leerkrachten in de klas begeleid bij het invoeren van de drie verschillende onderdelen van de Davis®- leerstrategieën.
Ook behaalde ik de licentie ‘DLS Presenter’ waarmee ik leerkrachten train in het zelfstandig toepassen van de Davis®-Leerstrategieën..

Vanaf 2007 tot heden heb ik mijn tweedaagse workshop ‘Davis® Leerstrategieën’ regelmatig aangeboden aan teams en individuele leerkrachten in Nederland, Denemarken, Duitsland en Noorwegen. Het was en is elke keer weer opvallend hoe enthousiast de leerkrachten reageren.

DLS is in eerste instantie bedoeld voor leerkrachten van groep 2 tot en met 5. Het is een aanvulling op en onderbouwing van de door school gebruikte methode, waardoor het leesproces goed en veilig wordt aangeboden aan alle kinderen. Maar ook teams van de bovenbouw hebben regelmatig meegedaan en zijn blij met de aanvullende zeer wezenlijke kennis over het leer-/leesproces (de focus-strategieën).

Resultaten

De resultaten zijn positief. Scholen en leerkrachten die consequent en structureel Davis® Leerstrategieën toepassen, hebben inderdaad veel minder uitval. Ook verandert de sfeer in de school, doordat kinderen hun eigen gedrag beter leren reguleren.

Bekijk ook het interview met Marieke en Irma van de Springplank in St. Oedenrode.

Bovendien kan de leerkracht op deze manier dagelijks met alle kinderen tegelijk aan de slag. Alle leerlingen profiteren mee en krijgen een eerlijke kans om optimaal te leren lezen. Geen enkel kind hoeft meer uit te vallen bij het leesproces. Mijn eigen jarenlange ervaringen en die van mijn Davis-collega’s tonen dat ruimschoots aan.

Het opleiden van Davis counselors tot DLS Mentor voor scholen

Sinds 2007 train ik Davis counselors in Nederland, Duitsland, Noorwegen en Denemarken om als DLS Mentor leerkrachten in de scholen in hun regio te ondersteunen. Elke drie maanden, twee jaar lang, bespreek ik met hen hun verslagen en de voortgang.

Het enthousiasme van de DLS mentoren was en is groot. Ook voor mij is het echt geweldig om eraan te kunnen bijdragen dat leerkrachten alle kinderen in hun klas zelf mee kunnen nemen in het leesproces.
Voor verdere informatie zie davisleerstraat.nl.

DLS-Presentaties

In de afgelopen jaren ben ik regelmatig uitgenodigd een presentatie te geven over de werking van de Davis®-Leerstrategieën. Dat varieerde van een korte bijeenkomst van 45 minuten in de lunchpauze op school, workshops van een of twee uur op studiedagen, avondvullende presentaties in het hele land, tot ‘key note speeches’ op internationale (onderwijs)conferenties.

Hebt u belangstelling voor een presentatie in uw school, neem contact met me op en we maken een afspraak.

Petra Pouw-Legêne

Adelaartlaan 168
5665 CR GELDROP

Stuur een e-mail

KvK nr. 14097763


Ankerpunt Coaching biedt Davis® Counseling en Davis®-leerstrategieën en andere methodes, zoals TOC for Education, elk binnen de eigen context en afzonderlijk van elkaar aan.

Abonneer

  • RSS Feed
Professioneel werken met Davis®, Davis Dyslexia Correction®, incl. Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® kan uitsluitend worden gedaan door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door Davis Dyslexia Association International.